Sản phẩm Y tế của Philips
 
Các nội dung khác từ Sản phẩm Y tế của Philips
Cải thiện CPR trong từng lần ấn
Phản hồi thực đảm bảo nhất quán và chất lượng
Tìm kiếm giá trị toàn cầu
Nhà tiên đoán chăm sóc sức khỏe thảo luận về khó khăn của doanh nghiệp
 
 
 
+ Tất cả các sản phẩm và giải pháp
+ Sản phẩm y tế gia đình
+ Sản phẩm chuyên dụng lâm sàng
+ Giải pháp hướng tới nhóm nhân viên
 
 
Đẩy nhanh dòng công việc của bạn, gia tăng số lượng
Quét nhanh, chỉnh sửa nhanh với PET/CT kỹ thuật số
+ Tổng quan
+ Đào tạo kỹ năng
+ Giáo dục lâm sàng
+ Trung tâm đào tạo Philips
 
 
Xem các cung cấp khóa học mới nhất và thực hành tốt nhất
Đăng ký bản tin giáo dục Philips
+ Dịch vụ khách hàng
+ Giải pháp tài chính
+ Bảo mật sản phẩm
+ Tài liệu hỗ trợ
 
 
Hãy để chúng tôi giúp bạn giảm thiểu thời gian xét nghiệm
Xem cách sử dụng đúng máy quét của bạn
 
 
 Sự đổi mới trong dịch vụ ch
Tìm hiểu thêm  
 Sản phẩm chăm sóc cá nhân
Truy cập sản phẩm tiêu dùng  
 Cộng đồng NetForum
Học hỏi từ những đồng nghiệp của bạn  
 Tham gia hội thoại trên LinkedIn
Đổi mới trong lĩnh vực y tế  
 Tin tức và quan điểm về sức khỏe và hạnh phúc
GetInsideHealth.com  
 

©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.