Sản phẩm Y tế của Philips
 
Các nội dung khác từ Sản phẩm Y tế của Philips
Các trang blog CEO tin học của chúng tôi…
Bạn sẽ xử lý sự bùng nổ của dữ liệu sức khỏe như thế nào?
Cải tiến phương pháp chiếu chụp hình ảnh bằng ống thông
Volcano, công ty hàng đầu trong ngành hiện đã là một phần của Philips
 
 
 
+ Tất cả các sản phẩm và giải pháp
+ Sản phẩm y tế gia đình
+ Sản phẩm chuyên dụng lâm sàng
+ Giải pháp hướng tới nhóm nhân viên
 
 
Bạn có thể thấy bao nhiêu chi tiết?
Tìm hiểu cách PET kỹ thuật số xác định lại hình ảnh
+ Tổng quan
+ Đào tạo kỹ năng
+ Giáo dục lâm sàng
+ Trung tâm đào tạo Philips
 
 
Luôn theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ
Truy nhập các cung cấp khóa học công nghệ nâng cao
+ Dịch vụ khách hàng
+ Giải pháp tài chính
+ Bảo mật sản phẩm
+ Tài liệu hỗ trợ
 
 
Tăng cường lưu lượng thông tin, giảm thiểu thời gian chờ
Các dịch vụ tiện ích giúp cải thiện tiến trình công việc
 
 
 Sự đổi mới trong dịch vụ ch
Tìm hiểu thêm  
 Sản phẩm chăm sóc cá nhân
Truy cập sản phẩm tiêu dùng  
 Cộng đồng NetForum
Học hỏi từ những đồng nghiệp của bạn  
 Tham gia hội thoại trên LinkedIn
Đổi mới trong lĩnh vực y tế  
 Tin tức và quan điểm về sức khỏe và hạnh phúc
GetInsideHealth.com  
 

©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.