Sản phẩm Y tế của Philips
 
Các nội dung khác từ Sản phẩm Y tế của Philips
Tiến bộ trong điều trị khối u
Xem Hướng dẫn Hình ảnh Trực tiếp tại CIRSE 2014
Bạn bỏ lỡ Hội nghị ESC?
Các cải tiến chuyên khoa tim mới được giới thiệu lần đầu tiên
 
 
 
+ Tất cả các sản phẩm và giải pháp
+ Sản phẩm y tế gia đình
+ Sản phẩm chuyên dụng lâm sàng
+ Giải pháp hướng tới nhóm nhân viên
 
 
Điều trị các khối u khó tiếp cận
Phát hiện thêm các động mạch nuôi khối u
+ Tổng quan
+ Đào tạo kỹ năng
+ Giáo dục lâm sàng
+ Trung tâm đào tạo Philips
 
 
Tùy chỉnh trải nghiệm học tập của bạn
Các chương trình linh hoạt dành cho nhà công nghệ, y tá và nhiều nữa
+ Dịch vụ khách hàng
+ Giải pháp tài chính
+ Bảo mật sản phẩm
+ Tài liệu hỗ trợ
 
 
Nhận các phiên bản phần mềm mới nhất
Các nâng cấp công nghệ sẽ tăng cường đầu tư của bạn
 
 
 Sự đổi mới trong dịch vụ ch
Tìm hiểu thêm  
 Sản phẩm chăm sóc cá nhân
Truy cập sản phẩm tiêu dùng  
 Cộng đồng NetForum
Học hỏi từ những đồng nghiệp của bạn  
 Tham gia hội thoại trên LinkedIn
Đổi mới trong lĩnh vực y tế  
 Tin tức và quan điểm về sức khỏe và hạnh phúc
GetInsideHealth.com  
 

©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.