Philips Healthcare
 
เพิ่มเติมจาก Philips Healthcare
ปรับปรุงการ CPR ในทุกจังหวะการนวดหัวใจ
ตอบกลับทันทีเพื่อคุณภาพและความสม่ำเสมอ
การบริหารแบบเน้นมูลค่าที่แพร่หลายทั่วโลก
การอภิปรายเกี่ยวกับความท้าทายในอนาคตของธุรกิจการดูแลสุขภาพ
 
 
 
+ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทั้งหมด
+ ผลิตภัณฑ์ Healthcare ภายในบ้าน
+ การแพทย์เฉพาะทาง
+ โซลูชั่นส์ที่มุ่งเน้นทีมเป็นสำคัญ
 
 
เร่งกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้นพร้อมเพิ่มปริมาณ
การสแกนอย่างรวดเร็วพร้อมตรวจสอบภายหลังกระบวนการด้วย PET/CT
+ ภาพรวม
+ การฝึกอบรมบริการ
+ การฝึกอบรมเชิงการแพทย์
+ ศูนย์การเรียนรู้ Philips
 
 
ดูคอร์สล่าสุดที่มีและการฝึกฝนที่ดีที่สุด
ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวการศึกษาของ Philips
+ บริการลูกค้า
+ บริการทางการเงิน
+ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
+ เอกสารสนับสนุน
 
 
ให้เราช่วยคุณในการลดจำนวนครั้งของการสอบ
ดูว่าเครื่องสแกนของคุณถูกใช้งานอย่างไร
 
 
 นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่เปี่ยมความหมายสำหรับคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติม  
 ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง
ไปที่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค  
 Healthcare eStores
ร้านค้าออนไลน์  
 ชุมชน NetForum
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมอาชีพของคุณ  
 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ไปที่ GetInsideHealth.com  
 เข้าร่วมการสนทนาบน LinkedIn
นวัตกรรมด้านสุขภาพ  
 

©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.