Philips Healthcare
 
เพิ่มเติมจาก Philips Healthcare
ค้นหาวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
เตรียมให้พร้อมที่จะเน้นไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดกับคุณ
ดูนวัตกรรมที่ก้าวข้ามอุปสรรค
เยี่ยมชม Philips ที่ EANM 2014
 
 
 
+ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทั้งหมด
+ ผลิตภัณฑ์ Healthcare ภายในบ้าน
+ การแพทย์เฉพาะทาง
+ โซลูชั่นส์ที่มุ่งเน้นทีมเป็นสำคัญ
 
 
การถ่ายภาพในการผ่าตัดบนหน้าจอสัมผัส
พบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายขึ้นอีกระดับ
+ ภาพรวม
+ การฝึกอบรมบริการ
+ การฝึกอบรมเชิงการแพทย์
+ ศูนย์การเรียนรู้ Philips
 
 
อ่านเกี่ยวกับจดหมายข่าวเกี่ยวกับการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ
บทความ แนวโน้ม หลักสูตร และการฝึกฝนที่ดีที่สุด
+ บริการลูกค้า
+ บริการทางการเงิน
+ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
+ เอกสารสนับสนุน
 
 
รับความช่วยเหลือสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกะทันหัน
ต้องการปรึกษาใช่ไหม ติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ได้ทันที
 
 
 นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่เปี่ยมความหมายสำหรับคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติม  
 ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง
ไปที่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค  
 Healthcare eStores
ร้านค้าออนไลน์  
 ชุมชน NetForum
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมอาชีพของคุณ  
 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ไปที่ GetInsideHealth.com  
 เข้าร่วมการสนทนาบน LinkedIn
นวัตกรรมด้านสุขภาพ  
 

©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.