Philips Healthcare
 
เพิ่มเติมจาก Philips Healthcare
ที่ European Congress of Radiology
วิธีขยายขอบเขตการดูแลรักษา เวลาและการลงทุน
รายงาน: ต่อสู้กับโรคร้ายในแอฟริกา
การร่วมมือกันในท้องถิ่นช่วยพัฒนาการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
+ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทั้งหมด
+ ผลิตภัณฑ์ Healthcare ภายในบ้าน
+ การแพทย์เฉพาะทาง
+ โซลูชั่นส์ที่มุ่งเน้นทีมเป็นสำคัญ
 
 
ดูข้อมูลแนวทางของเคส MRI แบบอินเตอร์แอคทีฟ
ดูภาพเพื่อการรักษาตั้งแต่สมองจนถึงข้อเท้า
+ ภาพรวม
+ การฝึกอบรมบริการ
+ การฝึกอบรมเชิงการแพทย์
+ ศูนย์การเรียนรู้ Philips
 
 
ตรงตามข้อกำหนดใบรับรองของคุณ
มีคอร์สที่ได้รับการจัดการให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
+ บริการลูกค้า
+ บริการทางการเงิน
+ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
+ เอกสารสนับสนุน
 
 
ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ
ปกป้องระบบและข้อมูลด้วยบริการทางไกล
 
 
 นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่เปี่ยมความหมายสำหรับคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติม  
 ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง
ไปที่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค  
 Healthcare eStores
ร้านค้าออนไลน์  
 ชุมชน NetForum
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมอาชีพของคุณ  
 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ไปที่ GetInsideHealth.com  
 เข้าร่วมการสนทนาบน LinkedIn
นวัตกรรมด้านสุขภาพ  
 

©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.