Philips Healthcare
 
เพิ่มเติมจาก Philips Healthcare
บล็อก CEO ระบบสารสนเทศของเรา…
คุณจะรับมือกับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลสุขภาพอย่างไร
การสร้างภาพโดยใช้สายสวนขั้นสูง
Volcano ผู้นำในอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Philips
 
 
 
+ ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทั้งหมด
+ ผลิตภัณฑ์ Healthcare ภายในบ้าน
+ การแพทย์เฉพาะทาง
+ โซลูชั่นส์ที่มุ่งเน้นทีมเป็นสำคัญ
 
 
'คุณเห็นรายละเอียดมากเพียงใด
'เรียนรู้ว่า PET ดิจิตอลได้เปลี่ยนการวินิจฉัยด้วยภาพไปอย่างไร
+ ภาพรวม
+ การฝึกอบรมบริการ
+ การฝึกอบรมเชิงการแพทย์
+ ศูนย์การเรียนรู้ Philips
 
 
ตามติดเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
เข้าถึงข้อเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีขั้นสูง
+ บริการลูกค้า
+ บริการทางการเงิน
+ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
+ เอกสารสนับสนุน
 
 
เพิ่มอัตราการทำงาน ลดเวลาในการรอ
บริการการใช้ประโยชน์ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 
 
 นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพที่เปี่ยมความหมายสำหรับคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติม  
 ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง
ไปที่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค  
 Healthcare eStores
ร้านค้าออนไลน์  
 ชุมชน NetForum
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมอาชีพของคุณ  
 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ไปที่ GetInsideHealth.com  
 เข้าร่วมการสนทนาบน LinkedIn
นวัตกรรมด้านสุขภาพ  
 

©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.