Philips Healthcare
 
Mer från Philips Healthcare
Framsteg inom tumörbehandling
Se bildstyrning i realtid på CIRSE 2014
Missade du ESC-kongressen?
Nya innovationer inom kardiologi visades för första gången
 
 
 
+ Hemsjukvård
+ Alla produkter och lösningar
+ Kliniska specialiteter
+ Samarbetslösningar
 
 
Prova den interaktiva MR-fallsöversikten
Granska kliniska bilder från hjärna till fotled
+ Översikt
+ Teknikerutbilding
+ Klinisk utbildning
+ Philips utbildningscentrum
 
 
Anpassa dina studier
Anpassningsbara program för tekniker, sjuksköterskor och andra
+ Kundservice
+ Finansiella lösningar
+ Produktsäkerhet
+ Supportdokumentation
 
 
Få de senaste programversionerna
Teknikuppgraderingar förbättrar din investering
 
 
Var bättre rustad för att hantera förändring
Med förbättring av operativ prestanda
 
 World’s first NeuroSuite installation
in Karolinska University Hospital in Sweden  
The latest news in Healthcare Nordics. Click here to learn more. HIGHlight nr 1 2013
The latest news in Healthcare Nordics. Click here to learn more.  
 Philips Lifecycle Solutions
 Philips Lifecycle Solutions (1.45 MB) 
 Plötsligt hjärtstopp
Du behöver inte vara doktor för att rädda liv  
 Netforum - Mötesplats på nätet
Lär dig från dina kolleger  
 International Symposium on Breast Cancer Management
16 - 17 October
Click here for program and registration >>

 

©2004- Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.